Ankara Kalkınma Ajansı 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Programı kapsamında Güdül Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Güdül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında sunulan ve kabul edilen "Güdül Eğitim Analizi ve İyileştirme Eylem Planı" projemiz ilçemizde yürütülmeye devam etmektedir.

Projenin amacı özetle Kırsalda yaşayanların ve özellikle dezavantajlı grupların değişen eğitim sistemine adaptasyonu önündeki engelleri tespit ederek, olası sistem değişikliklerinde toplumun ve sistemin tüm kesimlerinin uyum ve iletişim becerisini yükseltecek strateji ve eylem dokümanını ortaya koymaktır.

Proje kapsamında ilçedeki okullarda öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli anketleri; bununla birlikte birebir mülakatlarla sorun tespiti ve durum analizi yapılmıştır. Literatür taraması ve bu tespitlerle birlikte ilçede Odak Grup Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Güdül Kaymakamı Fatih Acar, Güdül Belediye Başkanı Hava Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Yıldız'ın da katıldığı toplantıda öğretmenler, yöneticiler, öğrenci konsey başkanları, okul aile birliği başkanları ve veliler ile detaylı görüşmeler, durum ve sorun analizleri yapılmıştır.